Tujuan Penubuhan

Image

Fungsi

  • Mewujudkan sumber-sumber dan kemudahan yang masih belum wujud atau yang masih belum mencukupi.
  • Membantu individu yang bermasalah untuk mendapatkan pertolongan melalui system rujukan dengan agensi-agensi / sumber kepakaran yang sesuai.
  • Menyebarkan maklumat tentang isu-isu kekeluargaan untuk meningkatkan kesedaran dikalangan anggota masyarakat melalui media massa.
  • Menyediakan kursus-kursus, menyebarkan pengetahuan dan kemahiran di dalam pengurusan keluarga dan aspek keibubapaan.
  • Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kekeluargaan melalui persidangan seminar dan bengkel.
  • Mengemukakan cadangan dan saranan kepada kerajaan negeri dalam usaha meningkatkan mutu kehidupan berkeluarga.
  • Menjalankan kajian tentang aspek-aspek kekeluargaan serta mengumpulkan maklumat bagi menyokong usaha perancangan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan.
  • Memupuk dan menggalakkan usaha ke arah amalan konsep kekeluargaan dalam organisasi, jabatan dan institusi.
Image
Pin It

Total Visitors : 70931

  • Last Modified : Thursday 01 December 2022, 14:50:32.
logo ypkt footer

Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu,
Jalan Sultan Omar,
20300 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman.

GPS : 2.3820644,102.209822

GENERAL LINE : 09-624 9355 / 57 / 58
FAX : 09-624 1078
E-MAIL : admin@ypkt.gov.my