Malay Chinese (Traditional) English
 

Tujuan Penubuhan

  • Mewujudkan sumber-sumber dan kemudahan yang masih belum wujud atau yang masih belum mencukupi.
  • Membantu individu yang bermasalah untuk mendapatkan pertolongan melalui system rujukan dengan agensi-agensi / sumber kepakaran yang sesuai.
  • Menyebarkan maklumat tentang isu-isu kekeluargaan untuk meningkatkan kesedaran dikalangan anggota masyarakat melalui media massa.
  • Menyediakan kursus-kursus, menyebarkan pengetahuan dan kemahiran di dalam pengurusan keluarga dan aspek keibubapaan.
  • Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kekeluargaan melalui persidangan seminar dan bengkel.
  • Mengemukakan cadangan dan saranan kepada kerajaan negeri dalam usaha meningkatkan mutu kehidupan berkeluarga.
  • Menjalankan kajian tentang aspek-aspek kekeluargaan serta mengumpulkan maklumat bagi menyokong usaha perancangan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan.
  • Memupuk dan menggalakkan usaha ke arah amalan konsep kekeluargaan dalam organisasi, jabatan dan institusi.
Read 5194 times

Menu Pantas

Layouts
Colors