Malay Chinese (Traditional) English
 

Peranan & Tanggungjawab

  • Menyediakan pusat perkhidmatan penjagaan, pengasuhan dan perkembangan awal kanak-kanak.
  • Mengenalpasti isu dan masalah kekeluargaan dan melaksanakan langkah pencegahan, pemulihan dan peneguhan.
  • Menjalankan kajian, penyelidikan dan pengumpulan data maklumat pembangunan keluarga.
  • Menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling.
  • Mengendalikan aktiviti-aktiviti pemantapan keluarga selaras dengan keperluan rakyat.Memberi pendedahan dan latihan bagi mempertingkatkan ilmu dan kemahiran kepada ahli keluarga / masyarakat.
  • Menyediakan kemudahan tempat tinggal sementara bagi golongan yang berpendapatan rendah sebelum memperolehi tempat tinggal yang kekal / sendiri.
  • Menyediakan pinjaman modal dan kemudahan untuk meningkatkan pendapatan bagi keluarga berpendapatan rendah.
Read 4673 times

Menu Pantas

Layouts
Colors