Malay Chinese (Traditional) English
 

PIAGAM PELANGGAN


Semua tuntutan bayaran akan diproses dan dibayar dalam tempoh 14 hari masa
bekerja 
dari tempoh penerimaan invois/tuntutan oleh Unit Kewangan.

Anak-anak TASKA yang berumur 3 hingga 4 tahun akan dilatih menghafal Muqaddam
(23 surah lazim) 
dalam tempoh 12 bulan dari mula menyertai TASKA.

Anak-anak TASKA didedahkan sekurang-sekurangnya 3 aktiviti perkembangan
setiap hari 
bagi memastikan perkembangan menyeluruh kanak-kanak yang optima.

Melaksanakan program-program Pembangunan Keluarga
sebanyak 32 kali setahun.

Melaksanakan program Pembangunan Komuniti yang melibatkan warga emas,
ibu tunggal dan pemimpin masyarakat sebanyak 32 kali setahun.

Kes-kes klien yang menerima bimbingan akan
diselesaikan dalam tempoh 6 bulan.

Kelulusan dan bayaran pinjaman sebanyak RM 4 juta
kepada peserta Program Jaya Diri (PJD) setahun.

Menyediakan penginapan di Desa Keluarga
sekurang-kurangnya 500 unit setahun.

Pelatih Kelas Jahitan YPKT akan mengikuti Kursus Latihan
Jabatan selama 6 bulan bagi 1 sesi.

Memastikan tahap kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan 
yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan mencapai 70%.


YAYASAN PENBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU

Layouts
Colors