Malay Chinese (Traditional) English
 

MISI

Memantapkan Kualiti Hidup Berkeluarga.

 

VISI

 Membangun Potensi Minda, Modal Insan Berintegriti Dan 
Nilai Budi Tinggi Ke Arah Kesejahteraan Keluarga.

 

DASAR KUALITI

Adalah menjadi matlamat Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu
untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, cepat dan berkualiti
bagi memenuhi kehendak pelanggan selaras dengan sistem pengurusan kualiti
yang diwijudkan dan undang-undang serta peraturan yang berkaitan.

 

OBJEKTIF

Memantapkan kualiti kehidupan keluarga ke arah melahirkan insan
yang syumul dan seimbang.

Memperkukuhkan keluarga sebagai satu institusi sosial yang menjadi tonggak
kestabilan dan perpaduan negara.

Meningkatkan daya pengeluaran negara berasaskan kepada suasana
kehidupan kekeluargaan yang positif dan stabil.

Menjadi agen perubahan ke arah pemantapan
sikap dan daya fikir.

Layouts
Colors