Malay Chinese (Traditional) English
 

 

PENGENALAN

 

TASKA PERMATA Keluarga adalah Taman Asuhan Kanak-kanak kelolaan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu. TASKA PERMATA Keluarga menyediakan perkhidmatan pengasuhan, penjagaan dan pendidikan bayi dan kanak-kanak 4 tahun ke bawah bagi membantu keluarga yang menghadapi masalh penjagaan dan pengasuhan anak-anak khususnya ibubapa yang bekerja dengan menekankan penggunaan kokurikulum berasaskan PERMATA yang meliputi 6 komponen Asas serta penekanan terhadap konsep bermain sambil belajar iaitu :-

  1. Perkembangan Sahsiah, Sosioemosi dan Kerohanian
  2. Perkembangan Bahasa, Komunikasi dan Literasi Awal
  3. Perkembangan Awal Matematik dan Pemikiran Logik
  4. Perkembangan Deria dan Pemahaman Dunia Persekitaran
  5. Perkembangan Fizikal dan Psikomotor
  6. Perkembangan Kreativiti dan Estetika

 

OBJEKTIF

 

  1. Menyediakan perkhidmatan asuhan dan didikan awal kanak-kanak bagi meningkatkan dan meyempurnakan perkembangan menyeluruh kanak-kanak 4 tahun ke bawah.
  2. Menyediakan kakitangan / guru yang berkemahiran dalam menjalankan aktiviti perkembangan awal kanak-kanak.
  3. Merancang dan menyediakan kurukulum / aktiviti yang bersesuaian dengan konsep asuhan dan didikan yang dipersetujui oleh lembaga.
  4. Meningkatkan kesedaran dan penglibatan dalam program kemahiran keibubapaan kepada ibubapa yang menggunakan perkhidmatan TASKA dan komuniti setempat.

Menu Pantas

Layouts
Colors